Edisi 21/Maret 2018

Kekerasan yang menimpa guru hingga mengakibatkan meninggal dunia pada Februari 2018 yang lalu menjadi berita yang mengejutkan banyak pihak. Guru yang seharusnya menjadi sosok yang dihormati justru berakhir tragis di tangan peserta didiknya sendiri. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy mengaku prihatin dan terpukul atas peristiwa tersebut. Ia menegaskan, peristiwa serupa tidak boleh terjadi lagi. Menurutnya, seluruh pihak punya tanggung jawab dalam mewujudkan perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Itulah sebabnya tripusat pendidikan perlu dihidupkan kembali.